Kontakt

Mediafocus Sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 17, 80-252 Gdańsk
tel.: (+48 58) 340 12 40
fax: (+48 58) 340 12 60
office@mediafocus.pl
NIP: 585-13-43-949, Regon: 191700150 KRS: 0000144157
Sąd Rejonowy Gd-Płn w Gdańsku,VII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy opłacony w całości 86.400 zł.